Ad
Ad
Ad
Ciekawe

Palmy ogrodowe i tarasowe

Pinterest LinkedIn Tumblr

Palmy z natury są roślinami pochodzenia tropikalnego, spotykanymi jako rośliny dziko rosnące przede wszystkim w gorących strefach klimatycznych. Nieoddzwonione kojarzą się one z piaszczystymi plażami, lazurowym morzem, wakacjami, urlopem i beztroską. Te potężne rośliny w naszych warunkach klimatycznych zostały zaaklimatyzowane w mieszkaniach w postaci wyselekcjonowanych form karłowatych dostosowanych do gabarytów pomieszczeń. Są jednak również takie gatunki, które z powodzeniem mogą być uprawiane w ogrodach i na tarasach w naszych szerokościach geograficznych. Są to tak zwane palmy mrozoodporne.

Palmy mrozoodporne

Z racji tego, że rośliny te nie występują naturalnie w strefach umiarkowanych i dostosowane są do innych warunków atmosferycznych, mrozoodporność nie oznacza dosłownie całkowitego braku wrażliwości na niskie temperatury. Są to co prawda rośliny, które mogą być sadzone bezpośrednio w glebie, ale dla prawidłowej kondycji i zdolności „przezimowania” wymagają specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych i ochronnych.

Niska temperatura

Istnieją gatunki palm, które dobrze znoszą niskie temperatury. Jest to cecha gatunkowa i informacja ta powinna zostać umieszczona na etykiecie każdej rośliny. Mrozoodporność w tym przypadku, oznacza odporność na minimalne wartość temperatury, które jest w stanie przetrwać dana roślina w stanie niepogorszonym. Wartości podawane na etykietach pochodzą z danych dotyczących warunków naturalnych rośliny, lub też z obserwacji hodowcy. Należy również mieć na uwadze fakt, że wartości skrajne dotyczą roślin dojrzałych i dobrze rozwiniętych. W przypadku okazów młodych, zwłaszcza w pierwszym okresie po posadzeniu, są one bardziej wrażliwe na działanie zmiennych warunków atmosferycznych. W skrajnych przypadkach, może to skutkować przemarzaniem i obumieraniem rośliny.

Poziom wilgotności

Na trudne zimowe warunki atmosferyczne składa się nie tylko niska temperatura, ale również wilgotność powietrza. Suche, mroźne powietrze zazwyczaj wywołuje mniej groźne skutki dla rośliny, niż nawet mniejsze wartości mrozu, ale takie, którym towarzyszy duża wilgotność powietrza. Połączenie ujemnej temperatury i dużej zawartości zawieszonej w powietrzu wody, powoduje przenikanie jej do korzeni rośliny i rozwój procesów gnilnych.

Pielęgnacja i „zimowanie”

W związku z negatywnym oddziaływaniem połączenia niskich temperatur i dużej wilgotności powietrza na rośliny, ważny jest wybór odpowiedniego stanowiska. Powinno ono cechować się wysoką przepuszczalnością gleby. Przygotowując roślinę do „zimowania” należy jej bezpośrednie otoczenie przykryć warstwą ściółki, a samą roślinę osłonić za pomocą słomy, juty lub maty wykonanej z naturalnych włókien kokosowych lub rattanowych.

Więcej informacji znajdziesz na stronie palmy.

Comments are closed.